Shop

Shop

GẬY BÓNG CHÀY

3.500.000,0

Đây là một bài toán hình học rất hay trong đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An. Để làm được bài toán này, các em phải nắm chắc lý thuyết và hình học 9 mà các em đã học ở lớp dưới đây. Bài toán yêu cầu tính toán phân tích tỉ mỉ, từ đó giúp học sinh nâng cao tư duy giải toán

Description

Đây là một bài toán hình học rất hay trong đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An. Để làm được bài toán này, các em phải nắm chắc lý thuyết và hình học 9 mà các em đã học ở lớp dưới đây. Bài toán yêu cầu tính toán phân tích tỉ mỉ, từ đó giúp học sinh nâng cao tư duy giải toán

Đây là một bài toán hình học rất hay trong đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An. Để làm được bài toán này, các em phải nắm chắc lý thuyết và hình học 9 mà các em đã học ở lớp dưới đây. Bài toán yêu cầu tính toán phân tích tỉ mỉ, từ đó giúp học sinh nâng cao tư duy giải toán

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “GẬY BÓNG CHÀY”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll To Top