Cập nhật lịch học tháng 7 trước tình hình diễn biến của dịch bệnh CoVID 19

Cập nhật lịch học tháng 7 trước tình hình diễn biến của dịch bệnh CoVID 19

Cập nhật lịch học tháng 7 trước tình hình diễn biến của dịch bệnh CoVID 19

CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ LỊCH HỌC LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH COVID 19 – THÁNG 7 NĂM 2021

Kể từ ngày 28/06/2021 Chính quyền địa phương tại Hà Nội đã cho phép người dân tiếp tục thực hiện các hoạt động ngoài trời.

Chúng tôi rất vui khi được thông báo rằng chúng tôi cũng sẽ tiếp tục một số chương trình đạo tạo tại học viện ngay lập tức.

TẤT CẢ CÁC LỚP Ở CIPUTRA sẽ được tiếp tục trong tuần. TẤT CẢ CÁC LỚP Ở ECOPARK vào các thứ Bảy cũng sẽ được tiếp tục. TẤT CẢ CÁC LỚP Ở AN DƯƠNG dành cho người lớn cũng được tiếp tục.

Vui lòng liên hệ với Huấn luyện viên Paul hoặc Huấn luyện viên Kyle nếu bạn muốn sắp xếp một buổi học. Chúng tôi đang tuân thủ tất cả các biện pháp phòng ngừa giãn cách xã hội để có thể tiếp tục cung cấp các lớp học trong môi trường lành mạnh và an toàn cho bạn.

Scroll To Top