Cập nhật lịch học tháng 6 trước tình hình diễn biến của dịch bệnh CoVID 19

Cập nhật lịch học tháng 6 trước tình hình diễn biến của dịch bệnh CoVID 19

Cập nhật lịch học tháng 6 trước tình hình diễn biến của dịch bệnh CoVID 19

CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ LỊCH HỌC LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH COVID 19 – THÁNG 6 NĂM 2021

Xin lưu ý rằng do các quy định mới về dịch bệnh COVID 19, các chương trình học của chúng tôi, bao gồm Ciputra Học kỳ 2 và EcoPark Học kỳ 2 đều bị hoãn lại cho đến khi có thông báo mới. Chúng tôi đang tiếp tục tổ chức các buổi đào tạo ở Tây Hồ hàng ngày cho đến hết tháng 6. An Dương Học kỳ 2 sẽ kết thúc vào ngày 12 tháng 6.

Vui lòng liên hệ trực tiếp với Huấn luyện viên Paul hoặc Huấn luyện viên Kyle nếu bạn muốn sắp xếp buổi học. Chúng tôi tuân thủ tất cả các biện pháp phòng ngừa giãn cách xã hội để có thể tiếp tục cung cấp các chương trình tập luyện trong môi trường lành mạnh và an toàn cho bạn.

Chúng tôi vẫn có kế hoạch tổ chức các chương trình mùa hè trong tháng 6 và tháng 7, vì vậy đừng ngần ngại, hãy cứ liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể thảo luận về chương trình mùa hè với bạn nhé.

Scroll To Top